سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی نیروگاههای آبی کشور

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ولی قربانیان – کارشناس ارشد شرکت مهندسین مشاور حاسب فارس
لیلا رمضانی – کارشناس ارشد، بخش هیدرولیک، شرکت مهندسین مشاور حاسب فارس
شاهرخ زندپارسا – استادیار دانشگاه شیراز، دانشکده کشاوزری، بخش آبیاری ، شرکت مهندسین مش

چکیده:

با توجه به مطالعات انجام شده در سال ۱۳۷۹ در ارتباط با چندین نیروگاه برقابی واقع در استان های فارس، کهگیلویه و بویراحمد، روشی جهت تعیینقطر بهینه پنستاک پیشنهاد گردیده است. برای این منظور ابتدا مقادیر افت به ازای قطرهای مختلف با توجه به دبی محاسبه شد. سپس با توجه به قطرهای مختلف مقدار انرژی تولیدی محاسبه گردید. هزینه هاس اجرایی طرح با توچه به تغییرات قطر پنستاک و ابعاد توربین محاسبه شد. با تبدیل هزینه و درآمدهای رح در دوره کارکرد نیروگاه ها به زمان حال و تعیین درآمد خالص، قطر بهینه پنستاک انتخاب گردید.