سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: دومین کنگره ملی ذغال سنگ ایران
تعداد صفحات: ۶
نویسنده(ها):
یاسر کرمی فرگ – کارشناسی ارشد مهندسی معدن، شرکت معادن زغالسنگ کرمان
ایمان احمدی – مهندسی استخراج معدن، شرکت معادن زغالسنگ کرمان
سیدعزیز مجیدی – کارشناس ارشد مهندسی معدن، شرکت معادن زغالسنگ کرمان

چکیده:
در این مقاله کوشش گردیده است با استفاده از روابط موجود در زمینه تعیین فشار سقف و شرایط مکانیکسنگی کارگاه استخراج، قطرستون چوبی بهینه جهت استفاده در کارگاه استخراج تعیین شود و نمودار پراکندگی قطر ستون و همچنین فشار سقف در کارگاههایموجود در منطقه همکار تهیه گردیده است. انتخاب قطر ستون چوبی مناسب نقش مهمی در کاهش هزینههای استخراج و بالابردن سطحایمنی کارگاهها ایفا مینماید و همچنین جهت خریداری چوب یک پارامتر مهم در اختیار معدن قرار خواهد داد