سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و هفتمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مقصود سلیمانپور – استادیار دانشکده فنی دانشگاه ارومیه

چکیده:

مسئله تشکیل سلول CFP یکی از مهمترین مسایل در طراحی سیستمهای ساخت سلولی است که پژوهشهای زیادی در این زمینه به انجام رسیده است. در این مسئله قطعات از نظر تشابه هندسی و فرایند ساخت به خانواده قطعات مشابه گروه بندی می شوند و سپس ماشین آلات مورد نیاز برای ساخت هر خانواده تخصیص م ییابند. در این مقاله، ابتدا ضرورت و مزایای استفاده از این سیستمها مورد بحث قرار گرفته و نحوه طرحریزی ماشین آلات و تجهیزات در این سیستمها با سیستمهای تولید انبوه و تولید سفارشی مورد مقایسه قرار گرفته است. سپس یک مدل برنامه ریزی غیر خطی با متغیرهای صفر – یک برای تعیین قطعات و ماشین آلات هر سلول توسعه داده شده است. برخلاف بسیاری از تحقیقات مشابه که در آنها فرض می شود تنها یک فرایند تولید برای هر قطعه وجو دارد، در مدل پیشنهادی فرض شده است که برخی قطعات می توانند بیش از یک فرایند تولید داشته باشند. به منظور ارزیابی عملکرد مدل پیشنهادی، یک مسئله نمونه از متون علمی انتخاب و ضمن حل آن با نرم افزار LINGO نشان داده شده است که جواب حاصل از مدل پیشنهادی از کیفیت به مراتب مطلوبتری برخوردار است.