سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

محمد آقاپور صباغی – دانشجوی مقطع دکتری دانشگاه تهران
عهدیه عزیزان – عضو هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر و فارغ التحصیل مقطع کارشناسی ارش

چکیده:

توجه به جنبه های مدیریتی و اقتصادی تولید در بخش کشاورزی در کنار عوامل فنی و تولیدی می تواند ضامنی برای ایفای نقش بخش کشاورزی در چرخه اقتصادی کشور باشد . در میان نهاده های تولید در بخش کشاورزی، آب از اهمیت ویژه ای بر خوردار است . درکشوری مانند ایران کشت آبی جزء اصلی ترین فاکتورهای تولید غذا به شمار می آید بویژه که استقرار ایران در مدار ۳۰ درجه نیمکره شمالی بعلت قرار گرفتن در کمربند خشک کره زمین، خشکی و خشکسالی را از جمله ویژگیهای طبیعی این کشور قرار داده است . بر اساس پیش بینی سازمان ملل، ایران از جمله کشورهایی است که در ۱۰ سال آینده با بحران جدی آب مواجه خواهد بود . در این راستا قیمت گذاری آب ابزار مهم و موثری است که در اختیار سیاست گذاران در جهت مدیریت تقاضای روز افزون در بخش های مختلف اقتصادی میباشد، که میزان اثر بخشی این ابزار در گرو اهداف تعیین شده و نحوه بکار گیری آن است .
اگر چه مسائل مربوط به قیمت گذاری برای آب در بخش کشاورزی از جمله موضوعاتی است که سالیان زیادی مباحث مربوط به آن مطرح می باشد، ولی در حال حاضر قیمت پرداختی از سوی کشاورزان برای این نهاده کمیاب مطابق ارزش واقعی آن نمی باشد . در مطالعه حاضر که در سال ۱۳۸۴ انجام شده با استفاده از تخمین تابع تولید برای محصولات عمده در اراضی تحت
پوشش شبکه آبیاری مارون، ارزش واقعی آب در تولید محصولات منتخب به عنوان ابزاری منا سب جهت مدیریت بهتر منابع آب مورد محاسبه قرار گرفته است . با انجام مطالعه حاضر ارزش اقتصادی نهاده آب در تولید محصولات گندم آبی، جو آبی و ذرت آبی مشخص گردیده و پیشنهادات و راهکارهایی مناسب در جهت بهبود مصرف آب ارائه گردیده است