سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

هادی مشیری – کارشناس ارشد مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
فرزانه کشاورز رضایی – کارشناس مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
حسن حاله – دکترای صنایع، معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد قزوین
منصور خسروی – مدیر عامل شرکت گاز استان قزوین

چکیده:

این مقاله داد ههای ما ههای اردیبهشت تا اسفند سال ۸۴ ایستگاه تقلیل فشار گاز برون شهری (CGS) شهرستان قزوین برای حصول به نموداری جهت بررسی کالیبره بودن یا کالیبره نبودن کنتورهای توربین ی ایستگاه بررسی شد . پردازش داد هها توسط نر مافزارهایHYSYS و Excel صورت گرفت و کدهایی برای انتقال پویای داد هها بین دو نر مافزار، در محیط ماکروExcel به زبان VBنوشته شد . پس از پردازش داده ها، نمودار هایی تهیه شد که در داد هها بر روی آنها بر روی یکمنحنی هم وار، صاف و پیوسته جای گرفتند . به کمک نمودارهای تهیه شده م یتوان از کالیبره بودن یا نبودن کنتورهای توربین گاز اطمینان حاصل نمود.