سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: هشتمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مهدی یوسف زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، مرکز کامپوزیت، تهرا
جعفر اسکندری جم – دانشیار – دانشگاه صنعتی مالک اشتر، مرکز کامپوزیت، تهران

چکیده:

هدف از این مقاله تعیین ماتریس سختی استوانه های کامپوزیتی مشبک با استفاده از روش معادل و تاثیر ضخامت و زوایای ریب بر روی کمانش آن تحت یک بار محوری فشاری می باشد. در این تحقیق ضمن اعمال شرایط مرزی یکسر گیردار در جهت محور استوانه نیروی بحرانی کمانش تعیین و با روش اجزاء محدود مقایسه شده است.