سال انتشار: ۱۳۷۵

محل انتشار: هشتمین سمینار کمیته ملی آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

شاهرخ زند پارسا –
حسین اشک تراب –

چکیده:

درمحل بسیاری از پروژه های آبی در سطح استان فارس ممکن است ایستگاه هواشناسی موجود نبوده و یا ایستگاه هواشناسی دارای داده های کافی جهت محاسبه تبخیر – تعرق پتانسیل گیاه مرجع (ET0) نباشد.
در این تحقیق بین مقادیر (ET0) محاسبه شده از روش پن من اصلاح شده فائو و دمای متوسط ماهانه در استان فارس همبستگی بسیار بالایی بدست آمد. با استفاده از این همبستگی بر اساس دمای متوسط ماهانه مقادیر (ET0) در تمام ایستگاه های موجود در استان فارس محاسبه شده است.