سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دومین همایش ملی سد سازی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

وحید خوش فهم – دانشجوی کارشناسی ارشد بخش مهندسی عمران دانشگاه شهید باهنر کرمان
محمدمحسن توفیق – دانشیار بخش مهندسی عمران دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

در بررسی پایداری شیروانی خاکی تعیین ضریب اطمینان و محتمل ترین سطح لغزش از اهداف می باشند. در این مقاله تنش های موجود در خاک تحت بارگذاری استاتیکی و در حالت الاستیک خطی با استفاده از روش بدون المان NEM محاسبه می شوند. سطوح لغزش بصورت دایره هایی تعریف می شوند. با ترکیب تحلیل عددی بدست آمده و روش تعادل حدی ضرایب اطمینان سطوح لغزش بدست می آیند. نتایج حاصله برای یک شیروانی با شیب ۱:۱/۵با نرم افزار FLAC مقایسه می شود که حاکی از دقت خوب روش NEM در تحلیل و تعیین سطح گسیختگی می باشد.