سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدمهدی همایون پور – آزمایشگاه سیستم های هوشمند صوتی و گفتاری
محمدحسین خسروی – دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات دانشگاه امیرکبیر

چکیده:

دراین مقاله کوشیده شده است محدوده سنی گوینده، با استفاده از ویژگیهای مرتبط با مجرای گفتار او، تشخیص داده شود. برای این منظور و با هدف ایجاد تمایز بهینه میان کلاسهای مختلف در بردارنده محدوده های سنی، از ماشین بردار پشتیبان(SVM)، استفاده شده است. ویژگی مورد استفاده در آموزش و تست مدلها، ضرایب کپسترال مبتنی بر آنالیز پیشگویی خطی و مشتق اول آنها و همچنین ضرایب کپسترال مبتنی بر معیار مل و مشتق اول آنها می باشد. در طی روند آموزش SVMنیز از انواع توابع هسته استفاده شده و نتایج با هم مقایسه شده اند. نتایج نشان میدهند که استفاده از مشتق اول ضرایب کپسترال بهمراه خود ضرایب، افزایش داده های یادگیری در مرحله آموزش، و انتخاب RBF بعنوان تابع هسته SVMاز عوامل موثر در افزایش کارایی سیستم می باشند.