سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: پنجمین کنفرانس دانشجویی مهندسی معدن

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

ابوذر حمزه نژادی – دانشجوی کارشناسی ارشد استخراج معدن، دانشگاه شهید باهنر کرمان
حمید منصوری – عضو هیات علمی دانشگاه، بخش مهندسی معدن دانشگاه شهید باهنر کرمان
محمدعلی ابراهیمی – عضو هیات علمی دانشگاه، بخش مهندسی دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

عملیات استخراج معدن شماره ۱ گل گهر از سال ۱۳۷۲ آغاز شده است. ولی هنوز بخش اعظم ذخیره باقی مانه است. لذا تجدید نظر درمحدوده نهایی به دلیل اصلاح مدل زمین شناسی و وضعیت آشکار پارامترهای بهینه سازی ضروری به نظر می رسد. با قطعی شدن این محدوده می توان حد نهایی انباشت گاههای واقع در اطراف کاواک و محل کارخانه بازیابی هماتیت را تعیین کرد. با کمک نرم افزار NPVS+MFO محدوده نهایی بهینه حاوی ۱۳۸ میلیون تنکانسنگ و نسبت باطله برداری ۰/۳۱ بدست آمد. همچنین تحلیل حساسیت قیمت محصول به کمک فازهای لرچ و گروسمن انجام شد. پس از تعیین این محدوده، برنامه ریزی دراز مدت تولید با الگوریتم برنامه ریز انجام شد. تولید محصول کم گوگرد در دو سال اول و نیز حداکثر بهره برداری از ظرفیت کارخانه موجود به عنوان اهداف اصلی در تعیین برنامه مد نظر قرار گرفت . در صورت اجرای برنامه طراحی شده ارزش خالص فعلی پروژه به ۷۳۳۰ میلیارد ریال خواهد رسید.