سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش مقابله با سوانح طبیعی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

بابان مصطفی یوسف – موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران
محمدعلی ریاحی – موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران

چکیده:

مهندسین و زمین شناسان در موردمشکلا ت مرتبط با فروچال ها در محیط های کارست و یا عوامل فرو نشست در ارتباط با استخراج معادن بر این واقف اند که ژئوفیزیک می تواند مهندسین را یاری دهد اما روشها و پارامترهای در دسترس نیازمند انتخاب صحیح هستند. تکنولوژی و استانداردهای ژئوفیزیکی در طول یک دهه اخیر بسیار گسترش پیدا کرده اند. این مقاله استاندارد های ژئوفیزکی پیشرفته را مورد بررسی قرار داده است. همچنین بحث در مورد روش های متداول بکار رفته در محیط های کارستی، مزیت ها و محدودیت های روشها، پارامترهای برداشت شده و نوع نتایج مورد انتظار بحث خواهدشد. در این تحقیق روش های ژئوفیزیکی که همراه با جزئیات مورد بررسی قرار گرفته شامل الکترومغناطیس، گرانی سنجی، تصویربرداری الکتریکی و لرزه نگاری می باشد. برای نشان دادن کارایی روشهای مذکور نتایج بدست امده از روشها در مناطق مختلف مورد بررسی قرار گرفته است.