سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: ششمین کنفرانس تونل ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علی مسیبی – سرپرست نظارت تونل چشمه لنگان، مهندسین مشاور زایندآب- اصفهان
کوروش شهریار – دانشیار بخش مهندسی معدن، دانشگاه شهید باهنر کرمان
رضا تاکی – دانشجوی کارشناسی ارشد استخراج معدن، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

تونل انتقال آب چشمه لنگان بطول ۱۳۷۶۰ متر به منظور انتقال آب از سرشاخه های رودخانه دز به زاینده رود در منطقه فریدون شهر اصفهان اجرا می شود. عملیات حفاری از دو سمت ورودی و خروجی تونل، توسط دو دستگاه ماشین حفر تونل (TBM) در حال پیشروی است. سازندهای محدوده باقیمانده تونل شامل آهکهای مارنی در قسمت ورودی و آهکهای توده ای آبدار در جبهه خروجی می باشد. مرز تغییر لایه بعنوان زون گسله کوه سفید نامیده می شود که احتمال برخورد به آب و ناپایداری سنگ وجود دارد و برای ماشین حفر تونل (TBM) که از سمت ورودی تونل با شیب منفی در حال پیشروی است، مخاطره انگیز می باشد. با توجه به پیچیدگی زمین شناسی زون مرکزی، محدودة کوه سفید و عمق زیاد سنگ روبارة تونل که در بعضی قسمتها به حدود ۱۱۰۰ مــتر می رســـد، امکان تعیین مرز تغییر لایه با استفاده از زمین شناسـی سطحی نمی باشـد، لذا برای اطمینان از چگونگی شـرایط موجـود از روش (TSP (Tunnel Seismic Prediction یا پیشگویی لرزه ای تونل استفاده شد. در این مقاله ضمن معرفی طرح انتقال آب چشمه لنگان، روش انجام آزمایش TSP و نتایج حاصل از آن در تونل چشمه لنگان تشریح می شود