سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین کنگره مهندسی نفت ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مهندس بیژن عربلو – دانشجوی کارشناسی ارشد استخراج معدن، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران ج
دکتر مسعود منجزی – عضو هیئت علمی دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه تربیت مدرس
دکتر داریوش کاوه آهنگران – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

چکیده:

وجود نقاط بحرانی در حفاری چاه های عمیق از مسائل عمدۀ عملیاتی به شمار می رود. در مواجهه با این نقاط باید پارامترهای عملیاتی حفاری دچار تغییر شده تا بتوان با کمترین ریسک و هزینه از محیط تاثیر این نقاط عبور کرد. شناسایی محدودۀ تاثیر این نقاط به منظور پیش بینی و آمادگی پارامترهای حفاری، فرصت برای انعطاف سیستم و همچنین حفظ تغییرات تا عبور از این محدوده ضرورت دارد. از عمده ترین مشکلات عدم آمادگی میتوان به کاهش زمان لازم برای ایجاد تغییرات در حفاری اشاره داشت که اغلب موجب گیرکردن رشتۀ حفاری می گردد. در این تحقیق سعی شده تا محدودۀ تاثیر برای نقاط بحرانی مهم موجود در حفر چاه های جهت دار میدانهای نفتی جنوب غرب ایران تعیین گردد.