سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس مهندسی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

صادق جمالی – دانشگاه علم و صنعت ایران
وحید تلاوت –

چکیده:

این مقاله روشی برایتخمین محل دقیق خطا درسیستمهای توزیع شعاعی کابلی ارایه می کند الگوریتم پیشنهادی تعیین محل خطا شام لدو مرحله است ابتدا امپدانس توالی صفر و مثبت حلقه خطا با استفاده از نمونه های ولتاژ و جریان اندازه گیری شده درابتدای فیدرخطادار یا پست توزیع محاسبه می شود سپس امپدانس ها درطول فیدرخطادار با فرض محل خطا دربخشهای مختلف شبکه محاسبه می گردد با مقایسه امپدانس اندازه گیری شده ابتدای فیدرخطادار یا پست توزیع با امپدانسهای محاسبه شده درمحلهای مختلف فیدر محل دقیق خطا پیدا می شود این الگوریتم برروی یک شبکه استاندارد ۳۷ شینه IEEE تست شده است که نتایج برای خطاهای تکفاز به زمین و دوفاز به هم درمحلهایمختلف ارایه گردیده است.