سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین کنفرانس حفاظت و کنترل سیستم های قدرت

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سیدسیاوش گرامیان – استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر
حسین عسکری ابیانه – دانشگاه صنعتی امیرکبیر
سیدحسام الدین صادقی – استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر
کاظم مظلومی –

چکیده:

هدف از این مقاله ارایه روشی جدید جهت تعیین محل و تعداد بهینه واحدهای اندازه گیر فاز است که به کمک آنها بتوان محل خطا را در طول کلیه خطوط شبکه انتقال تعیین نمود. با توجه به هزینه های بالای واحدهای اندازه گیر فاز، حداقل نمودن تعداد آنها از اهمیت بالایی برخوردار است. در این مقاله روشی جهت یافتن یک مساله بهینه سازی ارایه شده است که محل و تعداد بهینه واحدهای اندازه گیر فاز را به گونه ای تعیین می کند که بتوان مکان کلیه خطاهای داخل شبکه را بصورت کاملاً دقیق بدست آورد. دقت روش یادشده به نوع خطا و میزان مقاومت ان بستگی ندارد. مسأله بهینه سازی بدست آمده به روش branch – and – bound حل شده است. در نهایت روش فوق بر روی شبکه ۲۳۰ کیلوولت برق منطقه ای تهران مورد مطالعه قرا رگرفته است.