سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

دیاکو حریری – دانشگاه آزاد مهاباد
علی ساکت – دانشگاه تربیت معلم تهران- پژوهشکده سوانح طبیعی کشور

چکیده:

لکه روشن یک آنومالی دامنه زیاد بوده که اغلب ماسه متخلخل را همراهی می کند و در زیر این پدیده کاهش شدید فرکانس لحظه ای اتفاق می افتد که نشانه ای بر وجود ماسه متخلخل گاز دار می باشد. در این مقاله از داده های لرزه ای حاصل از عملیات لرزه ای انجام گرفته در منطقه شادگان که بین دو چاه۳ sh و ٧ shواقع شده اند، نشانگرهای لرزه ای محاسبه گردیده و سعی در تعیین محل لکه روشن در صورت وجود شده است. که پس از بررسی داده های لرزه ای در این محدوده توانستیم حضور آنومالی دامنه را تشخیص دهیم که بیانگر وجود مخزن گازی است.