سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: هشتمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مرتضی منتظری – دانشیار دانشگاه علم و صنعت، آزمایشگاه شبیه سازی و کنترل سیستم ها، دان
امیرمسعود قلمزن اصفهانی – دانشجوی کارشناسی ارشد ، آزمایشگاه شبیه سازی و کنترل سیستم ها، دانشکده

چکیده:

در این مقاله روشی جهت تعیین محل مناسب نصب سنسور برای کنترل فعال سرج در کمپرسورهای جریان محوری بر اساس تئوری کنترل بهینه ارائه گردیده است. بدین منظور با در نظر گرفتن نویز سیستم و نویز اندازه گیری، معادله ی ریکاتی برای سیستم حل شده و ضرایب بهره ی کنترلر و مشاده گر بهینه مشخص گردیده است. سپس با استفاده از ضرایب بدست آمده، حلقه کنترلی سیستم تشکیل شده و سیستم تحت کنترل قرار گرفته است. آنگاه با استفاده از معیارهای مختلف، محل مناسب سنسور به منظور کنترل فعال ناپایداری در کمپرسور جریان محوری بدست آمده است. این معیارها شامل خطای تخمین متغیرهای حالت، مقدار جرم و مقدار انرژی جریان هوای خروجی از شیر کنترلی می باشند. نتایج به دست آمده نشان می دهد که رشد ناپایداری از محل شروع آن به مشخصه فشار و دبی جرمی به ترتیب در بالادست و پایین دست جریان صورت می پذیرد.