سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: بیست و دومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مهدی چوپانی – دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
مریم السادات اخوان حجازی – دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
گئورگ قره پتیان – دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
غلامرضا مرادی – دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

به منظور کاهش زمان خارج از مدار بودن ترانس، طراحی روشهای نظارت ) ) monitoring برخط ) ) on -line اهمیت ویژهای دارد . در این مقاله جهت اندازهگیری و نظارت بر( وضعیت سیمپیچهای ترانسفورماتور به صورت برخط on – line ، استفاده از امواج الکترومغناطیسی توسط یک آنتنپیشنهاد شده است . در روش پیشنهادی امواج الکترومغناطیسی توسط یک آنتن به سیمپیچ ترانس تابانده شده و امواج برگشتی از آن توسط همان آنتن دریافت میشود و این نتایج برای حالات سالم ومعیوب در بانک اطلاعاتی ذخیره میشود . سپس با مقایسه حالات سالم و معیوب میتوان به ایجاد تغییر در سیم پیچی پی برد . در این مقاله بهترین محل قرارگیری آنتن برای تشخیص جابجایی محوری مشخص میشود سپس جابجایی محوری، تشخیص محل و میزان جابجایی تحقیق میشود .