سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: بیست و دومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

ابراهیم رحیم پور – گروه برق دانشکده مهندسی دانشگاه زنجان، ایران، موسسه انتقال قدرت و ت
مهدی جباری – گروه برق دانشکده مهندسی دانشگاه زنجان، ایران
استفان تنبلن – موسسه انتقال قدرت و تکنولوژی فشار قوی دانشگاه اشتوتگارت، آلمان

چکیده:

یکی از خطاهای مکانیکی که به طور مکرر در ترانسفورماتورهای قدرت اتفاق می افتد، تغییر فاصله بین بشقاب ها می باشد . از آنجایی که تحلیل و بررسی تابع تبدیل به عنوان روشی کارآمد جهت تشخیص چنین خطاهایی مطرح است، ارائه معیاری مناسب جهت مقایسه توابع تبدیل ضروری به نظر می رسد . در این مقاله ضمن بررسی توابع تبدیل بدست آمده از نتایج آزمایشگاهی، مقادیر مربوط به توابع وزنی محاسبه شده است . در تحقیق صورت گرفته با تکیه بر مقادیر توابع وزنی و نظم تغییرات آنها، توانایی روش پیشنهادی جهت تشخیص محل و میزان تغییر فاصله بین بشقاب ها نشان داده شده است .