سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

امیرفرید امینیان مدرس – عضو هیات علمی موسسه آموزش عالی سجاد مشهد
امیرمسعود امینیان مدرس – عضو هیات علمی موسسه آموزش عالی سجاد مشهد

چکیده:

این مقاله روشی مبتنی بر اپراتورهای ریخت شناسی ۱ و ویژگیهای خاص تصویری، جهت تعیین محل پلاک را ارائه می دهد. از اپراتورهای ریخت شناسی هم در مرحله رفع نویز و هم در مرحله شناسایی فضای مربوط به پلاک از بقیه تصویر استفاده شده است. همچنین از اطلاعات رنگی برای تعیین موثر و دقیقتر محل پلاک بهره برداری شده است. در مرحله شناسایی محل پلاک، از ساختار پلاکهای نسل جدید ایران، مانند اندازه و چینش حروف استفاده شده است. این سیستم در یک پارکینگ طبقاتی مکانیزه به کار می رود و بنا به شرایط ویژه قرارگیری دوربین در مدخل پارکینگ، تغییرات در زاویه و فاصله عکسبرداری محدود است.