سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

عباس توسلی – کارشناس ارشد زمین شناسی اقتصادی، کارشناس ارشد زمین شناسی
دکتر محمد لطفی – کارشناس ارشد زمین شناسی اقتصادی، کارشناس ارشد زمین شناسی

چکیده:

منطقه مورد مطالعه در این مقاله در شمال خاوری ایران مرکزی و در خاوری ترین بخش استان سمنان قرار گرفته است. به طور کلی واحدهای لیتولوژیکی منطقه شامل سنگ های ولکانیکی، ولکانیکی- رسوبی، رسوبی و دگرگونه هستند کهدر زمان های ژوراسیک، کرتاسه، ترشیاری و کواترنری تشکیل شده اند. بیشترین واحدهای سنگی درمنطقه را سنگ های ولکانیکی، پیروکلاستیک و رسوبی سنوزوئیک تشکیل داده اند که از میان آنها سربهای بازالتی، آندزیتی، تراکیتی، توف و برش وسعت زیادی را در منطقه به خود اختصاص داده اند، پاراژنز کانیایی ناشی از مطالعات مینرالوگرافی کانی های مس شاملکالکوسیت، دژنیت، بورنیت، کوولیت، مس ناتیو، مالاکیت و آزوریت را به صورت اولیه و ثانویه در تنوع وسیعی از سنگ های آندریتی- بازالتی، تراکیتی و توف نشان می دهد. اکسیدهای آهن مانند مگنتیت و هماتیت به صورت پراکنده و آنکلوزیون گونه در داخل کالکوسیت مشاهده گردید که نشان از بالا بودن درجه حرارت و همچنین فوگاسیته اکسیژن بالا طی زمان تشکیل این ذخایر دارد. شکل گیری این معادن با توجه به داده های لیتوژئوشیمیایی و پارامترهای تکنوماگمایی محیط تشکیل این معادن همراه با سنگ میزبان در نوعی ریفت درون قاره ای انجام شده که طی آن ماگما با کارکتر شوشونیتی از قسمت های عمیق به سمت بالا جایگزین شده و کانه زایی تیپ مانتو و پایپ (pIPE&mANTO TYPE) را بوجود اورده است.