سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: همایش ژئوماتیک ۸۳

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سیدقاسم رستمی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد
علیرضا آزموده – عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

چکیده:

ارائه روشهای جدید سرشکنی سه بعدی شبکه های ژئودزی , گامی در جهت بهبود تئوری تعیین موقعیت بوده است. این روشها این امکان را فراهم آورده است تا از تلفیق مشاهدات معمولی ژئودزی و نقشه برداری (مثل مشاهدات (Total Station با مشاهدات و مختصات حاصل از GPS مختصات سه بعدی نقاط در سیستم مختصات متصل به زمین را برآورد کنیم. دراین ,مقاله با استفاده از معادلات مشاهدات در فضای سه بعدی , مختصات نجومی (طول و عرض نجومی) را از روش کمترین در سیستم مختصات آن بدست GPS مربعات برآورد می کنیم. روش ساده بدین صورت است که مختصات دونقطه را بوسیله می آوریم و با داشتن مشاهدات زاویه قائم دو طرفه و آزیموت نجومی مستقیم و معکوس بین این دو نقطه , می توان معادلات نوشته و به سادگی مختصات نجومی هر دو نقطه را برآورد کرد. هر چند GPS مشاهدات مذکور را نسبت به سیستم مختصات برای تعیین آزیموت نجومی ، لزومًا نیاز به مشاهدات نجومی نداشته و از مشاهدات ژیروسکوپی نیز می توان استفاده کرد. در روش دیگر برای رسیدن به دقت بهتر , از یک شبکه مثلثی شکل , با مشاهده کلیه طولها , زوایای افقی و قائم ممکن و با معلوم سه نقطه مختصات نجومی را برآورد می کنیم. در روش جدیدی که ارائه داده ایم , با توجه به دقتهای GPS بودن مختصات می توان به دقت ثانیه ای در برآورد مختصات نجومی نقاط رسید. در این برآورد دقت , GPS مشاهدات و دقت مختصات عرض نجومی به مراتب بهتر از دقت طول نجومی می باشد