سال انتشار: ۱۳۷۷

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

زهره بشارتی راد – مرکز تحقیقات نیرو

چکیده:

مقاله حاضر به بیان نتایج بدست آمده از مطالعه آماری انجام شده بر روی ترافیک تلفنی شبکه مخابرات اختصاصی صنعت برق ایران پرداخته است . چگونگی انجام میترینگ مراکز تلفنی موجود در شبکه ، نحوه تجزیه و تحلیل مشخصات آماری منابع ترافیک، الگو سازی و بدست آوردن توزیعهای آماری و نهایتا جمع بندی نتایج به منظور پیش بینی ترافیک شبکه با توجه به طرح گسترش آینده آن از مواردی است که در اینجا مورد بحث و بررسی قرار می گیرد