سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مهدی مهدوی – استادیار دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه صنعتی اصفهان
محمد روزبه – دانشجوی کارشناسی آمار دانشگاه صنعتی اصفهان
قاسم ابراهیمی – دانشجوی کارشناسی برق دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

نظریه صف به منظور تحلیل آنالیتیکی و پیش بینی رفتار سیستم هایی که سعی دارند به درخواست های تصادفی سرویس دهند، تکامل یافته است. مدل شناخته شده ارلانگ B، از مهمترین مدل های تئوری صف می باشد که در تعیین ظرفیت سرویس دهی شبکه های مخابراتی ، مورد استفاده زیاد واقع شده است. به نظر می رسد عموما سیستم های مخابراتی از این مدل پیروی می کنند و به همین دلیل در مطالعه ها و پژوهش های انجام شده درشبکه های سلولی سیار، عمدتا از فرمول ارلانگ B استفاده شده است. در این مقاله با بررسی چهار سلول در موقعیت های جغرافیایی متفاوت در سطح شهر اصفهان، به تغییت مدل ترافیکی سرویس مکالمه درآنها می پردازیمو نشان می دهیم که تمام این مراکز، صرف نظر از موقعیت جغرافیایی ، دارای یک مدل می باشند. که البته از فرض نمایی بودن زمان بین ورودهای متوالی، در مدل ارلانگBپیروی نمی کنند. سپس با مقایسه نتایچ بدست آمده از مدل تعیین شده و مدل ارلانگ B، نشان می دهیم ، تفاوت معناداری بین نتایج بدست امده از مدل جدید و نتایج مدل ارلانگ B وجود دارد.