سال انتشار: ۱۳۷۱

محل انتشار: نخستین کنفرانس آمار ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمد رضا سینائ – مرکز آمار ایران

چکیده:

کاربرد روشهای آماری در ارتباط با داده‌های اقتصادی و تجزیه و تحلیل این داده‌ها اساس بحث اقتصادسنجی می‌باشد. این تجزیه و تحلیل می‌تواند به صورت آزمون نظریه‌های مختلف اقتصادی، استفاده از نتایج در تصمیم‌گیری و امکان پیش‌بینی متغیرهای اقتصادی تجلی نماید.
از آنجائیکه با رشد جمعیت و گسترش فعالیتهای اقتصادی انرژی در بخش‌های مختلف اقتصادی افزایش یافته است نیاز به برنامه‌ریزی در بخش انرژی بیش از پیش احساس می‌شود و برای اینکار پیش‌بینی میزان مصرف هریک از انواع انرژی در سالهای آینده لازم است.
در این مقاله ضمن اشاره به روشهای مختلف پیش‌بینی مصرف انرژی با استفاده از یکی از روشهای اقتصادسنجی و با توجه به آمار موجود در زمینه مصرف گاز طبیعی در سالهای گذشته توابع تقاضای گاز طبیعی در بخش‌های صنعتی، خانگی و تجاری برآورد گردیده و کشش‌پذیری تقاضا نسبت به قیمت و تولید ناخالص داخلی محاسبه شده است.