سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: ششمین کنفرانس آمار ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمدقاسم وحیدی اصل – گروه آمار دانشگاه شهید بهشتی
محسن محمدزاده – گروه آمار دانشگاه تربیت مدرس
محمد قربانی – گروه آمار دانشگاه تبریز

چکیده:

یکی از مسائل مهم در تحلیل داده های چند متغیره پیدا کردن ارتباط بین آنهاست. ساده ترین روش کشف رابطه موجود بین داده ها رسم نمودار پراکنش است.