سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: شانزدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

محمدعلی تقوی – شرکت برق منطقه ای مازندران ایران
حسن ناصری – وزارت نیرو ، ایران

چکیده:

امروزه انرژی برق به عنوان یکی از پاکیزه ترین انرژی های مصرفی خانواده ها – صنایع و سایر مراکز مصرف مطرح است . در صورتیکه هزینه های بالای تولید ، انتقال و توزیع آن از دید مصرف کنندگان پنهان مانده است و این در شرایطی است که این مسائل به عنوان یکی از اصلی ترین مسائل مطرح در صنعت برق بخش اعظمی از سرمایه گذاریها، طراحی و برنامه ریزی را به خود اختصاص داده است . در این راستا شناسائی نحوه مصرف ، از اهمیت بسزائی برخوردار است . با مشخص شدن چگونگی مصرف انرژی برق امکان شناخت سریع تغیرات شیوه مصرف با سهولت بیشتری معین میگردند . به همین لحاظ تعرفه های خانگی و تجاری امور توزیع ساری مورد بررسی قرار گرفته و برای هر یک مدل ریاضی مصرف یا چگونگی رفتار مصرف
کنندگان مورد بررسی قرار میگیرد .
پس از تقریب مدل توسط نرم افزار آماری SAS آزمونهای مختلف صحت تقریب پارامترها به همراه سایر شاخصهای آن تولید میگردد . که از مجموعهء نتایج حاصل شده مدل نهائی معرفی میشود؛ سپس برای آزمون مدل بدست آمده نمودار p-ppolt( تطابق مقادیر قابل انتظار توسط مدل و مقادیر واقعی ) ترسیم میشود که به طور بینشی نیز میتوان صحت مدل را درک نمود . در نهایت دو مدل ریاضی بهینه برای هر تعرفه معرفی میگردند . که یکی از آنها به عنوان بهترین مدل برای تعرفهء مورد نظر معرفی می شود . از مدل حاصل شده میتوان برای پیش بینی انرژی مصرفی نیز بهره گرفت؛ لیکن روشهای پیشرفته آماری امکان استفاده از داده های زمانی را برای پیش بینی مصرف برق در سالهای آینده مهیا نموده است که خود مقاله دیگری را طلب می کند