سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

اسماعیل بایرام نژاد – فوق لیسانس دانشگاه تهران دانشجوی دکتری
محمدرضا قیطانچی – عضو هیئت علمی موسسه ژئوفیزیک

چکیده:

تعیین ساختار سرعتی پوسته با استفاده از برگردان داده های زمانی زمین لرزه ها از اهداف مهم زلزله شناسی در چند دهه اخیر بوده است در روش برگردان همزمان پارامترهای اولیه زمین لرزه ها و مدل سرعت پوسته تعیین شده و در طی مراحل وارون سازی پارامترهای فوق بطور همزمان بهینه می گردند دراین مطالعه با استفاده از منحنیهای زمان – مسافت حاصل از بیش از ۲۲۰۰۰۰ زمان سیر قرائت شده از حدود ۶۰۰۰ زمین لرزه رخ داده در شمال غرب ایران ۴۰-۳۶ درجه شمالی و ۵۰-۴۴ درجه شرقی که در ایستگاههای هشت گانه شبکه لرزه نگاری کوتاه دوره آذربایجان شرقی ثبت شده بودند. برآورد اولیه از سرعت امواج طولی و ضخامت پوسته درمنطقه بدست آمد.