سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی هوشمند – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی
بهمن بهلولی – دکتری زمین شناسی مهندسی
ابراهیم اصغری – دکتری زمین شناسی مهندسی

چکیده:

در پروژه های بزرگ همواره مطالعات ژئوتکنیک و زمین شناسی مهندسی از اهمیت فوق العاده های برخوردار می باشند در چنین پروژه هایی انجام آزمایشات درجا اهمیت زیادی دارد تا مستقیما رفتار واقعی لایه های زمین در برابر بارگذاری بررسی شود. مارنهای شرق تبریز بخش وسیعی از شهر را در برگرفته است مهمترین مشخصه این مارنها در تعیین ظرفیت باربری، مدول تغییر شکل (نشست پذیری ) است. مدول تغییر شکل (Es) مارنهای مذکور با چند آزمایش درجا یعنی آزمایشات پرسیومتری، بارگذاری صفحه، SPT و آزمایشات لرزه تعیین شده و با یکدیگر مقایسه گردیده است.