سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنفرانس تونل ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مرتضی قارونی نیک – دکترای ژئوتکنیک ، دانشگاه علم و صنعت ایران
سیامک هاشمی – دکترای ژئوتکنیک ، شرکت خاک و سنگ

چکیده:

مدول تغییر شکل پذیری از مهمترین پارامترهای مکانیکی توده سنگ می باشد که برای تحلیل و محاسبه جابجایی های توده سنگ به کار برده می شود. به منظور اندازه گیری مدول های تغییر شکل پذیری و الاستیک توده سنگ ساختگاه سد چم شیر، دو گالری در جناحین تنگه چم شیر حفاری شده و آزمایشات بارگذاری صفحه ای و دیلاتومتری جهت اندازه گرفتن مدول های مذکور انجام گرفته است. این مقاله نتایج حاصل از این آزمایشات را مورد بررسی قرار می دهد.