سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مهیار عربانی – دانشیار گروه مهندسی عمران دانشکده فنی دانشگاه گیلان
شعبانعلی خاوری – مهندس عمران دانشکده فنی دانشگاه گیلان
پژوهان توسطی خیری – دانشجوی کارشناسی عمران دانشکده فنی دانشگاه گیلان

چکیده:

مدول سختی دینامیکی یکی از پارامترهایی است که در طراحی سازه ای روسازی ها مورد استفاده قرار می گیرد. این پارامتر بوسیله آزمایش هایی همچون سه محوری دینامیکی و کشش غیر مستقیم دینامیکی تعیین می شود. آزمایش های فوق بسیار وقت گیر و پرهزینه هستند و نیاز به کاربران ماهر و متخصص دارند. از سوی دیگر آزمایش تعیین سرعت امواج فراصوتی یک آزمایش نسبتا ساده، کم هزینه و غیر مخرب است که بوسیله آن می توان مدول الاستیسیته دینامیکی مخلوط های بتن آسفالتی را محاسبه نمود. هدف از این پژوهش، ارزیابی نتایج مدول الاستیسیته حاصل از آزمایش فراصوتی و بررسی دقت و قابلیت استفاده از آن در تعیین مدول سختی دینامیکی در کشش غیر مستقیم مخلوط های بتن آسفالتی است. از این رو، نمونه های بتن آسفالتی با دانه بندی و درصد قیرهای متفاوت تهیه و ابتدا آزمایش فراصوتی و سپس تعیین مدول سختی دینامیکی در کشش غیر مستقیم بر روی آنها انجام شده است. نتایج این پژوهش بیانگر آنست که با دقت قابل قبولی می توان مدول سختی دینامیکی نمونه های بتن آسفالتی را با استفاده از مدول الاستیسیته حاصل از آزمایش فراصوتی تعیین نمود.