سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: همایش سیستم های اطلاعات مکانی ۸۴

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

کیومرث حبیبی – دانشجوی دوره دکتری برنامه ریزی شهری دانشگاه تهران و عضو هیئت علمی دان
مجتبی قدیری معصوم – عضو هیئت علمی گروه جغرافیای انسانی دانشکده جغرافیا دانشگاه تهران

چکیده:

به موازات تغییرات سریع زندگی شهری و افزایش فشار بر زیرساختار و خدمات شهری، سکونتگاههای روستایی کشور همراه با کاهش جمعیت و مهاجرتها دچار تغییرات اساسی در سازمان فضایی- مکانی خود شده اند. ماهیت علم جغرافیا به عنوان یک علم میان رشته ای، بررسی رابطه انسان و محیط و توزیع فضایی سکونتگاههای زیستی روستایی و شهری لزوم به کارگیری تکنیک ها و مدلهای دبرنامه ریزی ناحیه ای را جهت ساماندهی فضایی-مکان آن ضروری می نماید. این مقاله به بررسی وضع موجود سکونتگاه های روستایی کلاله در استان گلستان پرداخته و با بررسی شاخصهای جمعیتی و موقعیت مکانی ۲۰۴ نقطه شهری و روستایی نقطه تکنیک های برنامه ریزی خطی، مرکز ثقل جمعیتی، همبستگی پیرسن و … مسیرهای تازه ای برای خدمات رسانی شبکه ای چون جاده،گاز، کانال آبرسانی،برق، تلفن … و مراکز خدمات روستایی و عشایری(قطب رشد) توسط سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) ارائه نموده است. تا با انتخاب مسیر و مراکز بهینه نقش بسزایی در رسیدن به الگوی مطلوب و متعادل سکونتگاه های روستایی و در نتیجه ساماندهی فضایی آن ایفا نماید.