سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مهدیه سادات سعدآبادی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی برق
مسعود شفیعی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی برق
مهدی کراری – دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی برق

چکیده:

در شناسایی سیستم و تخمین طیفی با استفاده از مدلهای ARMA , AR دو بعدی، مسئله تعیین مرتبه مدل، اغلب ضروری است. در این مقاله راه حل جدیدی مبتنی بر معیار حداقل طول توصیف MDL و روش متغیر کمکی، برای تعیین مرتبه AR در مدل ARMA دو بعدی ، مطرح شده است. در روش ارائه شده، فرض می شود که مدل دو بعدی، علی ، پایدار، خطی و غیر متغیر با شیفت است. مثالهای عددی، دقتبالا و عملکرد مطلوب این روش را در تعیین مرتبه AR نشان می دهند.