سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سیدهانی متولی عنبران – دانشجوی دکتری ژئوفیزیک دانشگاه تهران
وحید ابراهیم زاد اردستانی – دکتری ژئوفیزیک دانشیار

چکیده:

مدلسازی های وارون به عنوان یکی از جالب ترین ابزارهای ژئوفیزیکی در بدست آوردن تصاویر دو و سه بعدی از ساختارهای زمین شناسی است دراین مطالعه مدلسازی وارون غیرخطی داده های گرانی سنجی جهت تعیین مرز هردولایه مورد نظر بوده است. بطوریکه با کمترین اطلاعات اولیه زمین شناسی بهترین ساختار نزدیک به واقعیت زمین شناسی را نتیجه می دهد در الگوریتم تهیه شده از یک روند تکرار غیر خطی برای شبیه سازی لایه زیرین استفاده می شود. در گام اول با استفاده از یک تقریب مناسب و با استفاده از روشهای استاندارد مساله غیرخطی به یک مساله خطی تبدیل می شود.