سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حدیث نجیب زاده – کارشناسی ارشد چینه و فسیل شناسی
محمد داستانپور – دکترای چینه – فسیل
محمدرضا وزیری – دکتری چینه و فسیل شناسی

چکیده:

نهشته های دونین بالایی – کربونیفر زیرین (فامنین – تورنازین) در رخنمون هوتک (شمال غرب کرمان) متشکل از سنگ آهک، ماسه سنگ، دولومیت و شیل می باشد در رخنمون مورد مطالعه ۲۳ جنسگونه کنودونتی و ۳ بیوزون شناسایی شده است. مرز دونین – کربونیفر ( فامنین – تورنازین ) در این رخنمون براساس دو جنس Gnathodus sp. , siphonodella sp. تعیین گردید.