سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: هشتمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سعید ایرانی – استادیار دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
حسین گل پرور – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه امام حسین (ع)، مرکز تحقیقات قدر
امیر علاالدین مطلبی – پژوهشگر – دانشگاه امام حسین (ع)، مرکز تحقیقات قدر

چکیده:

در این مقاله معادلات حرکت یک بال الاستیک با درجه آزادی خمش و پیچش با استفاده از معادلات هامیلتون استخراج شده است. بارگذاری جریان سیال شامل نیروها و ممان های آیرودینامیکی با فرض جریان اویلری ناپایا و تراکم ناپذیر در رژیم مادون صوت بهمراه دو حالت بارگذاری شبه پایا بدست آمده است. تغییر مکان های بال ناشی از خمش و پیچش با استفاده از توابع تقریب و در نظر گرفتن شرایط مرزی حاکم بر مسئله محاسبه شده است. با استخراج دترمینان فلاتر، محاسبه مقادیر ویژه و روش حل U-g و در نظر گرفتن دمپر سازه مجازی تعریف شده برای سیستم سرعت فلاتر بدست آمده و با نتایج تجربی حاصل از آزمایش مقایسه شده است. همچنین نتایج شبیه سازی عددی مربوط به پارامترهای هندسی و فیزیکی بال و تاثیرات آن بر سرعت فلاتر برای دو نوع آیرودینامیک ناپایا و شبه پایا ارائه شده است.