سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنگره ملی فناوری تولید و فرآوری گوجه فرنگی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محمد مظهری – استادیار پژوهشی گروه تحقیقات اقتصادی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طب
سیدمحمدرضا اکبری – دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی
محلا زارع مهرجردی – کارشناس اقتصاد کشاورزی

چکیده:

در این تحقیق،ابتداشاخص هزینه منابع داخلی به عنوان یک معیار کاربردی پیش نگر برای محصول رب گوجه فرنگی استان محاسبه و سپس تحلیل حساسیت شاخص محاسباتی نسبت به تغییرات احتمالی نرخ ارز و قیمت جهانی رب گوجه فرنگی صورت گرفت.نتایج بدست آمده حاکی از آن است که تولید رب گوجه فرنگی در استان ، هزینه منابع داخلی کمتر از یک داشته که این خود منعکس کننده پتانسیل بالای استان درزمینه تولید این محصول می باشد.