سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران در حوادث غیرمترقبه طبیعی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

شرمین هدایت – دانشجوی کارشناسی ارشد راه وترابری، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

یکی از ارکان مدیریت بحران دریک منطقه زلزله زده، پیشگیری وکاهش از تلفات ناشی از زلزله است. برای حصول به این اهداف، سریعتر رسیدن گروه های امداد به حادثه دیدگان، باتوجه به کاهش عرضه ظرفیت راه ها بر اثر خرابی آنها و افزایش تقاضای خروج از منطقه زلزله زده، ضروری بنظر می رسد. در این تحقیق یک ماتریس O-D فرضی بین پنج شهر زلزله زده درنظر گرفته شده است و فرض گردیدهکه این ماتریس یک ساعت قبل وبعد از زلزله ثابت می ماند. مقداروچگونگی خرابی راهها و تعیین ظرفیت آنها بعد از زلزله با استفاده ازنرم افزار HCS 1.4انجام گرفت.در ادامه معادله زمان سفر نیز بر حسب ترافیک بدست آمده و تخصیص سفرها به مسیرها از روش بهینه سازسیستمانجام شده است .پس از تعیین ترافیک مختص هر مسیرو زمان سفر مربوط به آن، مسیرهایی با کوتاهترین زمان سفر مشخص می گردند، که از آنها برای امداد رسانی استفاده می شود.