سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

فرامرز دولتی اردجانی – دانشیار دانشکده مهندسی معدن و ژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود، ایران
علی مرادزاده – دانشیار دانشکده مهندسی معدن و ژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود، ایران
فاطمه سعادتی – کارشناس مهندسی اکتشاف معدن، دانشگاه صنعتی شاهرود، ایران

چکیده:

پروژه گرانی بابلسر جهت تعیین تله‌های هیدوکربوری احتمالی در زیر دشت پوشیده از رسوبات عهد حاضر انجام شد. با توجه به اینکه در منطقه احتمال تشکیل تله هیدروکربوری در داخل سازند چلکن به عنوان سنگ مخزن مواد هیدروکربوری وجود دارد لذا پس از تهیه نقشه باقیمانده گرانی، ساختمان‌های تعیین شده با دو روش مدلسازی معکوس با الگوریتم تالوانی و مدل معکوس ورقه‌ای مورد بررسی قرار گرفته و پارامترهای فیزیکی و هندسی آنها تعیین شدند. برای انجام مدلسازی از نرم‌افزار Grav2dc و یک برنامه کامپیوتری به زبان فرترن استفاده شد. نتایج مدلسازی دو روش در تطابق نسبتاً خوبی از یکدیگر قرار دارند. نتایج به دست آمده از دور روش مدلسازی، ساختمان‌های تعیین شده را مربوط به دوره سوم زمین‌شناسی می‌داند. بازه عمقی تعیین شده برای ساختمان‌های منطقه ۸۷۰ متر تا ۴۸۰۰ متر می‌باشد.