سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

ابراهیم اصغری – استادیار گروه زمین شناسی دانشگاه تبریز
سیدشهاب الدین یثربی – دانشیار گروه عمران دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

طرح بزرگ آلومینیم جنوب در شمال لامرد در استان فارس اجرا می شود . محدوده طرح از خاکهای رسی پوشیده شده است . برای انجام مطالعات ژئوتکنیک و مهندسی پی این طرح تعداد ۳۸۰ گمانه ۱۵ تا ۵۰ متری حفر شده و حدود ۸۰ آزمایش نفوذ مخروط یا CPT تا عمق ۱۶ متری انجام شده است . در گمانه ها آزمایشات نفوذ استاندارد یا SPT ، ب رش پره، آزمایشات لرزه ای و در چاهکهای حفر شده آزمایش بارگذاری صفحه انجام شده است . بر روی نمونه های دست نخورده اخذ شده هم علاوه بر آزمایشات شناسایی، آزمایشات سه محوری، برش مستقیم و تحکیم انج ام گردی ده است . در این مقاله وضعیت زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیک محدو ده طرح بررسی شده و نتایج آزمایشهای درجا انجام شده ارائه گردیده است .