سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسن کریمی – استادیار دانشکده هوافضا
جلال محمدی – کارشناس ارشد مکانیک – دانشگاه صنعتی مالک اشتر
مهدی قنادی – کارشناس ارشد هوافضا

چکیده:

سیستم های فشارگذاری در موشک های سوخت مایع به منظور تحت فشار قراردادن سوخت و اکسیدکننده جهت انتقال آنهابادبی و فشار لازم به محفظه احتراق و تامین شرایط کاری بهینه پمپ ها و همچنین استحکام سازه مخازن موردنیازمی باشند . بنابراین شناخت و پیش بینی رفتار المان های مختلف سیستم دمش از جمله مولد گاز جهت بهینه کردن عملکردموتورو موشک وطراحی دقیق این سیستم و همچنین کاهش هزینه تست ها موثر می باشد. در این پژوهش تاثیر پارامترهای مختلف جریان سیال بر عملکرد بهینه مولد گاز جهت تامین گاز مورد نیاز روی مخازن سوخت واکسید کننده در یک موشک سوخت مایع بررسی شده است. معادلات ترمودینامیکی حاکم برالمان های سیستم دمش با استفاده از محصولات احتراق مولد گاز و همچنین بررسی رفتار پارامترهای عملکردی گاز فشارنده از جمله تغییرات فشار ودمای آن در داخل مخازن پیشران مدلسازی شده است.در ادامه نتایج برنامه شبیه سازی به ازای شرایط مختلف کارکردمولد گاز موردبررسی و تحلیل قرار گرفته است