سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هجدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

وهاب مکاری زاده – پژوهشگاه نیرو – پژوهشکده انرژی و محیط زیست ایران
حمیدرضا لاری – پژوهشگاه نیرو – پژوهشکده انرژی و محیط زیست ایران
شبنم منصوری – پژوهشگاه نیرو – پژوهشکده انرژی و محیط زیست ایران

چکیده:

نیروگاههای زباله سوز ازکم آلاینده ترین روشهای دفع زباله بشمار می روند، اما چنانچه به درستی طراحی نگردند عملکرد مطلوب نداشته و دارای اثرات سوء زیست محیطی خواهند بود . بدلیل اینکه سوخت مصرفی نیروگاههای زباله سوز دارای ترکیب ثابتی نمی باشند، لذا زبالة تهران از نظر خواص فیزیکی و شیمیایی مورد آزمایش قرار گرفته و ارزش حرارتی آن تعیین شده است . پس از بررسی های فنی، اقتصادی و زیست محیطی فناوریهای گوناگون زباله سوزی، فناوری مناسب با توجه به ویژگیهای زباله و سایر پارامترهای مؤثر انتخاب شده و طراحی نیروگاه زباله سوز بر اساس اطلاعات مذکور و ضوابط زیست محیطی انجام می گیرد . در این مقاله اجزاء اصلی نیروگاه زباله سوز مانند انبار زباله نیروگاه، کوره، بویلر، اسکرابر، فیلتر، دودکش و همچنین مسیر آب – بخار نیز شامل سیکل بخار نیروگاه طراحی گردیده و در نهایت بازده حرارتی و راندمان کل نیروگاه محاسبه و راه حلهایی جهت بهبود بازده آن ارائه می گردد