سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنگره ملی مخازن شکافدار و چالش های پیش رو، با نگاه ویژه به مخازن بزرگ کشور

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسین ویسی – مهندسی بهره برداری ستاد مناطق نفت خیز جنوب

چکیده:

آزمایش چاه به عنوان ابزاری برای بدست آوردن مشخصات مخزن از جمله، مدل مخزن، نفوذپذیری ضریب پوسته، فشار اولیه مخزن، مشخصات شکاف ( w و l ، مشخصات زمین شناسی همچون وجود گسل ونوع آن می باشد . تعیین مشخصاتی همچون نفوذپذیری متوسط چاه ، ضریب پوسته ، مشخصات شکاف (λ و w) و گسل ونوع آن وفاصله آن تا چاه که پا رامترهای مهمی هستند فقط توسط چاه آزمایی بدست می آیند . در این مطالعه، تعیین مقادیر مشخصات مخزن ، تعدادی از چاههای یکی از مخازن جنوب غرب ایران تحت آزمایش افت و رشد فشار ( pressure transient test ) قرارگرفتند . داده ها با استفاده از نرم افزار آزمایش چاه ( pansystem ) آنالیز ومشخصات مذکور تعیین شدند .همچنین با استفاده از آزمایشات افت ورشد فشار (در دبی های مختلف ) نمودار IPR رسم و توان تولید چاهها محاسبه شده است . در ضمن نتایج بدست آمده در آنالیز آزمایشات گذرای فشار،بیانگر
تطابق نسبتاً خوبی با اطلاعات زمین شناسی مخزن داشته است