سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

اسماعیل بیات – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مهندسی آبیاری و آبادانی دانشگاه تهران
صلاح کوچک زاده – استاد گروه مهندسی آبیاری و آبادانی دانشگاه تهران

چکیده:

جهت اتصال لوله های زهکشی به یکدیگر در شبکه زهکش زیرزمینی در کشور هم اکنون از منهول (manhole) استفاده می شود. این سازه از نظر اقتصادی هزینه قآبل توجهی را به طرح تحمیل می کند. در کشورهای دیگر در طرحهای زهکش زیرزمینی اتصالات مناسب مورد استفاده قرار می گیرد و منهول های بتنی فقط در محل های ضروری نصب می شوند. مشخص بودن ویژگی های هیدرولیکی اتصالات، برای طراحی مناسب از ضرورت های مهندسی است در این تحقیق ازمایشگاهی مشخصات هیدرولیکی اتصالات جدید و اثر آنها بر هیدرولیک جریان در شبکه زهکش زیرزمینی مطالعه و گزارش گردید. نتایج این تحقیق می تواند برای تعیین ظرفیت تخلیه شبکه های موجود و طراحی شبکه های جدید مورد استفاده قرار گیرد.