سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هشتمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

رحمت ارازگلدی – دانشجوی کارشناسی ارشد
علی حاجیلوی – دانشیار دانشکده مکانیک
بیژن فرهانیه – استاد دانشکده مکانیک

چکیده:

جریان اطراف یک پروانه دریایی به کمک دینامیک سیالات محاسباتی و بر پایه معادلات متوسط گیری شده ناویر – استوکس مدل می شود. استراتژی مش بندی مناسب بیان گردیده واستقلال حل از شبکه آن بررسی می شود. مشخصات کارکردی پروانه درحالت آب آزاد به صورت عددی بدست آورده می شود. نتایج بدست آمده با نتایج پروانه مدل تست شده در تونل کاویتاسیون مقایسه می شود. نتایج نهایی نشان می دهد که این روش برای پروانه های دریایی قابل استفاده است و نتایج مفیدی دارد.