سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: نهمین کنفرانس ماده چگال

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

زهره احمدی کاریزنو – گروه فیزیک، دانشگاه بیرجند
محمدرضا رسایی – انستیتو مهندسی نفت، پردیس ۲ دانشکده های فنی دانشگاه تهران
فاطمه ابراهیمی – گروه فیزیک، دانشگاه بیرجند

چکیده:

در این تحقیق سنگ مخزن بوسیله آزمایش تخلخل سنجی و بررسی ویژگی های شارش های دو فازی در محیط متخلخل، تعیین مشخصه می شود. برای تخلخل سنجی از دو شاره ی کروزن (نفت سفید) به عنوان ترناکننده و آب نمک به عنوان تر کننده استفاده شده است. سپس منحنی فشار مویینگی تحلیل شده و ابعاد حفره های سنگ مخزن توسط معادله یانگ- لاپلاس تعیین می شود. مشاهده می شود که بیشتر حفره ها دارای شعاعی کوچکتر از ۱۰ میکرون هستند. همچنین دلایلی حاکی از وجود حفره هایی در مقیاس نانو (نانو حفره ها) مشاهده شده است.