سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فضائیل احدی خواجه بلاغ – گروه مهندسی عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل
پرویز احدی خواجه بلاغ – گروه مهندسی عمران آموزشکده سما واحد اردبیل

چکیده:

در این مقاله روش پتانسیل مختلط به همراه تئوری خط آزاد جریان در بررسی جریان در بررسی جریانهای دو بعدی غیرچشمی و تراکم ناپذیر ارائه شده است که قادر است حالتهای مختلفی از جریان با شرایط مرزی گوناگون را تحلیل نماید. توسط معادله بدست آمده از این روش می توان پارامترهای اصلی جریان از جمله توزیع فشار در کف و عمق کانال، پروفیل سطح آزاد آب و توزیع سرعت در عمق را حتی در مواقعی که سیال از مرز خود جدا می شود تعیین نمود. در این روش تکنیکی موسوم به تبدیل همدیسی یا نگاشت همدیسیی بکار گرفته شده است. بدیهی است در هر نقطه از میدان جریان مختلط، سرعت نیز به صورت مختلط بوده و دارای مولفه های حقیقی و موهومی می باشد. با نگاشت همدیسی الگوی جریان از یک فضای اعداد مختلط به یک سری فضاهای دیگر تبدیل شده و آنگاه با استفاده از تواناییها و شرایط مرزی ساده تر موجود در فضای جدید، الگوهای مذکور تحلیل شده و مشخصه های جریان بدست می آید. این تئوری روشی را برای حل معادله لاپلاس به صورت تحلیلی در میدان جریان ارائه می دهد. بطور خلاصه می توان گفت که با روش پتانسیل مختلط شرایط مرزی پیچیده تر با تبدیلات متوالی نهایتا به ساده ترین شکل در آمده و در فضای جدید براحتی قابل تحلیل می باشد.