سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسین ابراهیمی – دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مکانیک
جمشید پرویزیان – دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مکانیک
مهرداد پورسینا – دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مکانیک

چکیده:

در فرایندهای تغییر شکل، تنش جریان با تغییر یکی ازپارامترهای فرایند تغییر می کند، بنابراین بسیار مهم است که بتوان تنش جریان را به صورت تابعی صریح از متغیرهای تغییر شکل بیان نمود. در این مقاله سعی شده است که روابط ساختاری مناسبی را برای بیان تغییر شکل یک فولاد ضد زنگ در فرایند آهنگری داغ بسط داده شود. با داده های بدست آمدهاز آزمایش دیلاتومتری و انطباق منحنی های مختلف روی این داده ها، معادلات ساختاری تنش بر حسب کرنش و نرخ کرنش و همچنین تنش بر حسب نرخ کرنش به دست آمدند. این معادلات ساختاری به خوبی منحنی جریان مجسم را در طی فرایند کله زنی توصیف می کنند.