سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

همت سلامی – کارشناسی ارشد هیدروژئولوژی
حمیدرضا ناصری – دکتری هیدروژئولوژی
محمدهادی داودی – دکتری ژئوتکنیک
میرمسعود خیرخواه زرکش – دکتری منابع آب

چکیده:

تصمیم گیری در انتخاب مکانیها مناسب احداث سد زیرزمینی با در نظر گرفتن اینکه عوامل زیادی در این انتخاب باید در نظر گرفته شوند کار دشواری می باشد این پیچیدگی ناشی ازتفاوت میزان دقت و کیفیت داده های مورد نیاز برای تصمیم گیری می باشد. از طرفی تکنیکهای سنتی مبتنی بر انجام بازدیدهای میدانی جهت بررسی و تعیین مناطق مناسب احداث سد زیرزمینی پرهزینه می باشد دراین تحقیق سعی شده است با استفاده از نظرات کارشناسی ابتدا معیارهای حذفی (Exclusionary criteria) در مکان یابی سدهای زیرزمینی در مناطق آذرین دامنه شمالی کوههای کرکس – نطنز مشخص شده است.