سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: چهارمین کنفرانس سد‌سازی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سیدمحسن حائری – ندانشیار و مدیر گروه ژئوتکنیک دانشکده عمران دانشگاه صنعتی شریف
سیدعباس حسینی – کارشناس ارشد مهندسی سازه های هیدرولیکی دانشکده عمران دانشگاه صنعتی

چکیده:

فیلتر یکی از مهمترین بخش ها در طراحی بدنه سد خاکی می باشد. این ناحیه(فیلتر) بعنوان یک خط دفاعی مطمئن و تجربه شده جهت جلوگیری از حمل احتمالی مصالح هسته که بوسیله نشت متمرکز(ناشی از ایجاد هرگونه ناپیوستگی) اتفاق افتاده، مورد استفاده قرار می گیرد. از آنجایی که فیلتر یک از قسمتهای پرهزینه در ساخت سدها می باشد لذا لازم است معیاری علمی و دقیق برای مشخصات آن ارائه گردد. از جمله خاکهایی که به فراوانی در طبیعت یافت شده و مناسب برای استفاده در هسته مرکزی سدها می باشندخاکهای یخچالی هستند که دارای دانه بندی گسترده می باشند. این خاکها دارای ذراتی در ابعاد لای ورس تا ابعادی در حد شن یا بزرگتر می باشند. این خاکها ممکن است در محدوده ابعاد ماسه گسسته بوده و یا مخلوط باشند. از آنجائیکه که تحقیقات انجام شده توسط محققین قبلی برای این نوع خاکها بسیار محدود بوده و هماهنگی و اتفاق نظر در این زمینه وجود ندارد، پروژه حاضر با هدف ارائه معیاری جهت طراحی فیلتر خاکهای مبنا با دانه بندی مخلوط و دارای ۱۵ تا۴۰ درصد ریزدانه در دانشکده عمران دانشگاه صنعتی شریف انجام شد. سپس با تجزیه و تحلیلهای لازم مقدار D15 فیلتر بحرانی برای خاکهای مبنا با دانه بندی مخلوط ارائه شد.